Freight Forwarding and Multimodal Transport

Our Services

WHAT DO WE DO ?

Air transport

For time-sensitive goods, air freight will always be the best option. AMG Logistics Vietnam Co., Ltd. will provide you with a consistent quality airmail service and an excellent customer care team to ensure your goods are delivered to their destination on time.
At AMG Vietnam Logistics Co., Ltd, we provide package air freight services including packing, loading and unloading, domestic transportation, customs clearance, international transportation by air. and local delivery. 
In addition to the main services, AMG Logistics Vietnam Co., Ltd also provides accompanying services such as: customs clearance, cargo insurance, certificate of origin, certification of quarantine, combined with the ability to transporting a variety of goods such as frozen goods, perishable goods, dangerous goods, will ensure to give customers the best and most optimal service quality possible.

Air transport

Với các loại hàng hoá nhạy cảm về thời gian, vận tải đường hàng không sẽ luôn là lựa chọn tốt nhất. AMG Việt Nam sẽ cung cấp cho bạn một dịch vụ đường hàng không với chất lượng ổn định cùng đội ngũ chăm sóc khách hàng xuất sắc đảm bảo cho hàng hoá của bạn được vận chuyển tới điểm đến đúng giờ.
Tại AMG Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển đường hàng không trọn gói bao gồm đóng gói, bốc dỡ hàng hoá, vận chuyển nội địa, thủ tục hải quan, vận tải quốc tế bằng đường hàng không và giao hàng tận nơi. 
Bên cạnh những dịch vụ chính, AMG Việt Nam cũng cung cấp các dịch vụ đi kèm như: khai thuê hải quan, bảo hiểm hàng hoá, chứng nhận xuất xứ, chứng nhận kiểm dịch,… kết hợp với khả năng vận chuyển đa dạng các loại hàng hoá như hàng đông lạnh, hàng dễ hỏng, hàng nguy hiểm, … đảm bảo sẽ đem lại cho khách hàng chất lượng phục vụ tốt và tối ưu nhất có thể.

ORDER TRACKING

Shipping

For goods that are not time-sensitive, ocean freight will always be the most efficient and cost-effective option to get your goods to any location in the world.
AMG Vietnam Logistics Co., Ltd., with a team of experienced and enthusiastic staff in the field of sea transportation combined with inland transportation services, will ensure our customers that they will experience the best service. package service from the point of pick up to the destination of request as quickly and conveniently as possible. Besides, AMG Logistics Vietnam Co., Ltd also owns a nationwide network of agents along with a professional management model that will provide you with the best quality of service and the most optimal price for your business. friend.
Logistics AMG Vietnam Co., Ltd also provides FCL and LCL services for goods regardless of export or import, consolidating services, customs declaration, bonded warehouse, providing cargo insurance for customers. AMG Logistics Vietnam Co., Ltd. ensures to meet all the needs of customers to be able to provide the best and fastest service for all required orders regardless of whether from Vietnam or anywhere in the world.

Inland transport

Fast, efficient and cost-effective, domestic transportation services by AMG Logistics Vietnam Co., Ltd. have been aiming for quality assurance. We - AMG Logistics Vietnam Co., Ltd. want our customers to be satisfied with inland transportation services, that's why we always focus on communication channels between customers and the team. care team. Our inland transportation service will bring customers fast, cost-effective delivery to anywhere in the territory of Vietnam.

Inland transport

Nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí, dịch vụ vận tải nội địa bởi AMG Việt Nam đã và đang hướng tới trong việc đảm bảo sự chất lượng. Chúng tôi – AMG Việt Nam mong muốn khách hàng của mình được hài lòng với dịch vụ vận tải nội địa, vì vậy đó là lí do tại sao chúng tôi luôn chú trọng trong các kênh giao tiếp giữa khách hàng với đội ngũ chăm sóc. Dịch vụ vận tải nội địa của chúng tôi sẽ đem lại cho khách hàng sự nhanh chóng, tiết kiệm chi phí tới mọi nơi trong lãnh thổ Việt Nam.

Customs declaration

Customs clearance is one of the most complex aspects of international shipping. There is a wide range of import and export declarations, taxes and permits, permits and permits, immigration and tax adjustments, etc. Our customs clearance service optimizes the process. for you. In addition to customs clearance and customs clearance services, we also provide customs consulting services. This includes consultation and risk assessment to improve your customs operations. This allows us to identify potential risk areas and find solutions that reduce those risks and ensure your satisfaction. Come to AMG Vietnam for all your customs related needs. We will make sure your import and export process is free from any hassles or obstacles.
With a team of experienced customs brokers, you can count on AMG Vietnam to help you move your goods in and out of Vietnam while remaining fully compliant with US Custom Regulations.

Warehousing Service

Warehousing is always a key element of any freight operation, AMG Vietnam can provide customized warehousing solutions to bring total efficiency to your supply chain. From a single pallet to the loading and unloading of a full container, we can provide total integrated warehouse solutions to handle your goods safely and securely.

Warehousing Service

Kho bãi luôn là một nhân tố quan trọng của bất kỳ hoạt động vận chuyển hàng hóa nào, AMG Việt Nam có thể cung cấp các giải pháp kho bãi đặt riêng để mang lại hiệu quả toàn diện cho  chuỗi cung ứng của bạn.  Từ một pallet duy nhất, cho đến xếp và dỡ hàng của một container đầy đủ, chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp kho tích hợp tổng thể để xử lý hàng hóa của bạn một cách an toàn và chắc chắn.

Supply chain construction consulting

Supply chains have become increasingly important towards the success of a business. Understanding the needs of customers, AMG Logistics Vietnam Co., Ltd has been providing supply chain consulting services for not only Vietnamese enterprises but also international enterprises. With an experienced and professional team, AMG Logistics Vietnam Co., Ltd. will ensure customers the best and most satisfied experience when using supply chain construction consulting services.

Why should you choose us ?

Experience

Our company has many years of experience in the field of transportation and logistics with an experienced and enthusiastic team with a clear vision for the future.

Customer care

We always receive your goods with special care and will always be there for you whenever you are in need.

 

Friendly Behavior

The AMG Vietnam team takes care of each shipment, from booking to shipping, combined with great detail and focus. This is also the noble responsibility that AMG Vietnam ensures for customers when using our company's services.