Cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế phải chuyển đổi vị trí công tác sau 3 năm

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 686/QĐ-BTC về danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính.

Theo đó, thời hạn phải thực hiện luân phiên lĩnh vực công tác phụ trách trong nội bộ đơn vị tại cơ quan Bộ Tài chính; cơ quan tổng cục; cục trực thuộc tổng cục ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cấp chi cục trực thuộc cục ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Tài chính cũng quy định rõ về vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo trong toàn ngành Tài chính.

Cũng theo Quyết định 686, không còn quy định chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức quản lý thuế tại các đội thuế liên phường, xã; cán bộ quản lý thu lệ phí trước bạ và thu khác (trước đây thời hạn chuyển đổi là 2 năm).

Bộ Tài chính cũng quy định, công chức làm công tác thanh tra thuế, kiểm tra thuế sẽ phải chuyển đổi vị trí công tác sau 3 năm. Không còn quy định chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính thuế: thủ tục đăng ký thuế, cấp mã số thuế, mua bán hóa đơn, tiếp nhận hồ sơ khai thuế…; trực tiếp xử lý hồ sơ xóa nợ thuế, miễn, giảm thuế, hoàn thuế; trả lời chính sách thuế (trước đây thời hạn chuyển đổi là 2 - 3 năm).

Đồng thời, không còn quy định chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức làm công tác tuyển dụng, đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; công tác nhân sự; kiểm tra nội bộ (trước đây thời hạn chuyển đổi là 3 năm).

Công chức làm công tác quản lý tài chính, tài vụ, quản trị, tài sản và xây dựng cơ bản của ngành tại cơ quan thuế các cấp chuyển đổi vị trí công tác sau 3 năm đến 5 năm.

Quyết định 686/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/4/2019 và thay thế Quyết định 2650/QĐ-BTC ngày 15/10/2014.
Nguồn copy: Báo Hải Quan

NEWS