KIỂM TOÁN HẢI QUAN

AMG Việt Nam cung cấp dịch vụ kiểm toán hải quan sau khi thực hiện thông quan hàng hóa để giúp các doanh nghiệp tránh mắc phải những sai sót về thuế như:

-Kiểm tra mã HS code

-Xác định sai giá trị hàng hóa

-Vi phạm chính sách giao thương hàng hóa.

– Chỉnh sửa lại số liệu không đúng theo khai báo hải quan.

Related Post